phone +48 71 325 25 21
Przy zamówieniach powyżej 500 zł dostawa gratis

Regulamin sklepu

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - kreator.legalgeek.pl LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy Marabo prowadzony jest przez Marabo,Żygadło Radosław wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 930-199-711, nr NIP 899-001-14-25
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
Marabo czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - Marabo,Żygadło Radosław, z siedzibą: ul.Konopnickiej 4, 51-141 Wrocław wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 930-199-711, nr NIP 899-001-14-25
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.marabo.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul.Konopnickiej 4, 51-141 Wrocław
2. Adres poczty elektronicznej: marabo@marabo.pl
3. Numer telefonu: 71 325 25 21
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 0 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
    a. przelew
    b. karta płatnicza / kredytowa
    c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Wyjątek stanowią materiały odcięte z belki i sprowadzone dla Państwa na zamówienie. Ponieważ materiał odcięty specjalnie pod Twoje potrzeby staje się "rzeczą wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta". Dzieje się tak na mocy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827): "prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb".
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Dane Przedsiębiorcy: Marabo,Żygadło Radosław, z siedzibą: ul.Konopnickiej 4, 51-141 Wrocław wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 930-199-711, nr NIP 899-001-14-25, e-mail: marabo@marabo.pl, telefon: 71 325 25 21
 • Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
  - Data odbioru
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data
  * niepotrzebne skreślić

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Marabo PL

Design by Graff.pl