+48 71 325 25 21   

Regulamin sklepu

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - kreator.legalgeek.pl LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy Marabo prowadzony jest przez Marabo,Żygadło Radosław wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 930-199-711, nr NIP 899-001-14-25
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu
Marabo czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - Marabo,Żygadło Radosław, z siedzibą: ul.Konopnickiej 4, 51-141 Wrocław wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 930-199-711, nr NIP 899-001-14-25
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.marabo.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul.Konopnickiej 4, 51-141 Wrocław
2. Adres poczty elektronicznej: marabo@marabo.pl
3. Numer telefonu: 71 325 25 21
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
3. Ponieważ kolory towarów na ekranach monitorów mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych,w przypadku          wątpliwości proponujemy Państwu bezpłatne próbki. Pozwoli to Państwu uniknąć błędów w zamówieniu, gdyż zwrotów nie przyjmujemy jeżeli zamówią Państwo zły kolor, a towar był na specjalne Państwa zamówienie patrz § 6 pkt.1

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 0 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
    a. przelew
    b. karta płatnicza / kredytowa
    c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Wyjątek stanowią materiały odcięte z belki i sprowadzone dla Państwa na zamówienie oraz wszystkie pióra sprowadzone na zamówienie. Ponieważ materiał odcięty specjalnie pod Twoje potrzeby staje się "rzeczą wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta". Dzieje się tak na mocy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.827): "prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb".
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Dane Przedsiębiorcy: Marabo,Żygadło Radosław, z siedzibą: ul.Konopnickiej 4, 51-141 Wrocław wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 930-199-711, nr NIP 899-001-14-25, e-mail: marabo@marabo.pl, telefon: 71 325 25 21
 • Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
  - Data odbioru
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data
  * niepotrzebne skreślić

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Marabo.pl

Design by Graff.pl