+48 71 325 25 21   

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SUKIEN MARABO
1. Warunkiem wypożyczenia sukni przez Marabo jest zaakceptowanie regulaminu wypożyczalni i podpisanie umowy.
2. Wypożyczane suknie pozostają własnością firmy Marabo.
3. Okres wypożyczenia sukni wynosi maksymalnie 5 dni .W razie przedłużenia tego terminu pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każdy kolejny dzień po terminie umowy.
4. W dniu przekazania sukni Klientowi wypożyczalnia pobiera kaucję w wysokości 2000zł (dwa tysiące złotych) za wynajem sukni.
5. Cena wypożyczenia sukni to 1000zł (jeden tysiąc złotych) zawiera koszty prania i jest pobierana w dniu podpisania umowy.
6. Praniem i czyszczeniem sukien zajmuje się wyłącznie wypożyczalnia Marabo. Zabronione jest pranie lub czyszczenie sukni przez Klienta z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
7. Niedozwolone są jakiekolwiek samodzielne przeróbki sukni.
8. Klient bierze odpowiedzialność za wypożyczoną suknię do momentu zwrócenia jej do wypożyczalni.
9. Kaucja jest zwracana w ciągu 7dni od oddania nieuszkodzonej sukni do wypożyczalni.
10. Koszty naprawy uszkodzonej sukni ponosi Klient.
11. Wypożyczanie dodatków do sukni odbywa się na tych samych zasadach, co wypożyczenie sukni.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Marabo.pl

Design by Graff.pl