+48 71 325 25 21   

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MARABO Radosław Żygadło z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Konopnickiej 4

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych:
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: marabo@marabo.pl adres pocztowy: 51-141 Wrocław, ul. Marii Konopnickiej 4

Dane osobowe
otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta lub składania zamówienia w sklepie marabo@marabo.pl Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia: dostarczenia przesyłki pod wskazany adres i realizacji płatności za zakupiony towar, obsługi reklamacji zakupionych towarów, kontaktowania się z tobą w celu realizacji złożonego zamówienia, do celów podatkowych.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki była wyrażona lub przesyłając informację na adres marabo@marabo.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

przez 10 lat, chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana wcześniej.

Masz prawo do
dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.

Masz prawo wnieść skargę
w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoja dane osobowe udostępniamy
Poczcie Polskiej i firmom kurierskim w zakresie koniecznym do dostarczenia zamówienia na podstawie porozumień dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres
obowiązywania zawartej umowy i po jej zakończeniu w celu: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Nie przekazujemy twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Marabo.pl

Design by Graff.pl